Dafni rettebørste


DAFNI rettebørste 410x640
Vilkår for fastkundekort

Det registreres dato, stempel og signatur for enten klipp eller legg/føhn behandling. Eller for behandling der en av delene er med. Hvis klipp og legg/føhn behandling utføres samtidig, gis det kun ett stempel og signatur for den samlende behandling.

De fire første klipp eller legg/føhn behandlingene er opptjening for et avslag som gis på den femte registreringen. Størrelsen på avslag kan endres i forhold til pris nivå og størrelse på kampanje aktivitet, men angis på fastkunde kortet. Opptjening og avslag gis ikke på allerede rabatt givende behandling. For eks. lærling priser, eventuelt kampanjer eller avslag av andre årsaker.

Fastkunde kort er et i hende have kort som kan bruker innen familien, samboere og venner.

Kunden er selv ansvarlig for at kortet er tilgjengelig, både for opptjenings registrering og for å få avslag på den femte registreringen. Når kortet er oppbrukt samles det inn.

Den femte avslags givende registrering må finne sted senest et år fra første dato for opptjening registrering.

Background Image